เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 กองสาธารณสุข อบจ.สตูล จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุม
1. การจัดทำคำสั่งแต่งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)
2. พิจารณากรอบอัตรากำลังของสถานีอนามัยฯ และรพ.สต.
– สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมพัฒนา
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทร
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x