Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง​ 6​

วันศุกร์ ที่​ 1​1 มีนาคม​ 2565​ เวลา​ 09.00​ น.นายสัมฤทธิ์​ เลียงประสิทธ์​ นายก​ อบจ.สตูล​ นางนุตเราะห์​ ชัยยะวิริยะ และบุคลากรทางการศึกษา​ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง​ 6​โดยมีหัวข้อประชุมดังนี้
..…………………………….
1.นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง​ 6
2.รายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ​
3. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและการประสานแผนการศึกษาฯ​ (2566-2570​)
4.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง​ 6​ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ​ ระหว่างวันที่​ 18-20 มี.ค​ 65
5. แนวทางการเปิดสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์​Covid​ -​ 19
6. เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ณ​ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง​ 6
cr.กองการศึกษา​ฯ​ อบจ.สตูล

Leave a Comment