เข้าสู่ระบบ

30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น รับตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อบจ.สตูล นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำคณะเจ้าหน้าที่จากกองยุทธศาสตร์ฯ ทั้ง 4 ฝ่าย เข้ารับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2565  ซึ่งกองยุทธศาสตร์มีส่วนรับผิดชอบ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลังร่วมกับทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.สตูล

 

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x