เข้าสู่ระบบ

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนและผู้รับบริการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …

http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/home หัวข้อ “แบบสอบถาม”

http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/book/detail/113

http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/book/detail/114

http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/book/detail/115

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x