Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ลงพื้นที่คัดกรองผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับราวจับอุ่นใจ ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สตูล ,สมาชิกสภา อบจ.สตูล ร่วมกับนักกายภาพบำบัด รพ.สตูล และ เจ้าหน้าที่ อบต.ปูยู ลงพื้นที่คัดกรองผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อรับราวจับอุ่นใจ ปีงบประมาณ 2565ในเขตอบต.ปูยู จำนวน 2 ราย

Leave a Comment