Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

Satun Geopark Fair 2022

Satun Geopark
————————
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจัด โครงการ Satun Geopark Fossil Festival ประจำปี พ.ศ.2565 ในงาน Satun Geopark Fair 2022 ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2565 เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ ลานกีฬากลางแจ้งหน้าเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว การกระตุ้นการรับรู้ด้านอุทยานธรณีโลกสตูล การส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล

อบจ.สตูลสนับสนุนการแข่งขัน
1. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ประเภทเยาวชน
2. กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล ประเภทประชาชนทั่วไป
3. กิจกรรมประกวดแข่งขันการออกกำลังกาย เต้นบาสโลบ และไลน์แดนซ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูลประเภททั่วไป
4. กิจกรรมแข่งขัน Influencer Satun Global Geopark

27 กค.65 เวลา 20.00น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล กล่าวตัอนรับและร่วมเปิดงาน Satun Geopark Fair 2022 ท่ีอบจ.ร่วมกับ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกีฬากลางแจ้งหน้าเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอุทยานธรณีโลกสตูล

Leave a Comment