Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.30 น.นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ประจำจังหวัดสตูล (อำเภอท่าแพ) ประจำปีงบประมาณ 2565 และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท
ณ ศูนย์ตาดีกาใหม่นาโต๊ะขุน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
Cr.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Leave a Comment