Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตอนรับคณะพายเรือคายัค จากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 อบจ.สตูล ร่วมต้อนรับ หน่วยงาน Langkawi Development Authority (LADA) อุทยานธรณีโลกลังกาวี ณ Satun Geopark Gateway อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ภายใต้กิจกรรมพายเรือคายัคระหว่างประเทศ ลังกาวี-สตูล โดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง อุทยานธรณีโลกสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับคณะดังกล่าวฯ

Leave a Comment