Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (จังหวัดอุดรธานี-เชียงใหม่) 12-14 กันยายน 2565

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค (จังหวัดอุดรธานี-เชียงใหม่) 12-14 กันยายน 2565
___________________________
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ.สตูล และผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เดินทางจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์เป็นเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอล์ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งพบปะผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว สมาคมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี มีผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานอุดรธานีต้อนรับ และเขตพื้นที่ภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพรส ซึ่งต้อนรับโดย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนผู้ประกอบการท่องที่ยว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมดังกล่าว ทำให้จังหวัดสตูลเป็นที่รับรู้ให้กับวงการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีความต้องการมาท่องเที่ยวจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ ได้มีการเชื่อมผู้ประกอบการในพื้นที่สตูลด้วยระบบ Zoom เพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเพิ่มเติมด้วย

Leave a Comment