เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณา ร่าง แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2566  ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากที่มีประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ซึ่งประกาศไปเมื่อ 12 กันยายน ที่ผ่านมา    และพิจารณาร่างเแผน พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ปี 2562 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11/2565    ซึ่งแผนดังกล่าวจะถูกนำไปปฎิบัติจริงในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดสตูล

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x