เข้าสู่ระบบ

11 ตุลาคม 2565 ประชุมกำหนดขอบเขตงานจ้าง

มื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น  นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน การจ้างพิมพ์วาสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวจิณัฐนชา พัธธ์พสิฐ  นักวิเคาระห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นายสมศักดิ์ เก็บกาเม็น ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  กรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาขอบเขตการจ้างพิมพ์วารสาร อบจ.สตูล เพื่อประชาสัมพันธ์งานของ อบจ.สตูล ในรอบปีงบประมาณ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่  ให้ประชาชนได้รับรู้กันอย่างกว้างขวาง  และเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสตูลได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารราชการ  ของ อบจ.สตูล ไปด้วยกัน   

 

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x