เข้าสู่ระบบ

วันที่ 23 กันยายน 2564 ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล นายกอหรี ปัญญายาว ที่ปรึกษา นายก อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รับมอบหมายจาก นายก อบจ.สตูล เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดกฎกติกาข้อบังคับสมาชิกกลุ่ม ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ให้ซั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิจารณาจุดวางซั้งเชือกและการบริหาร
ประโยชน์ที่เกิดจากซั้งเชือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิกและชุมชนส่วนรวม
ณ กลุ่มออมทรัพย์บ้านท่าเรือ ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
# กองสวัสดิการสังคม
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x