Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้มอบหมาย นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนมุสลิมจังหวัดสตูล (ศูนย์คลองช้าง)
Cr.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Leave a Comment