Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ร่วมลงนาม (MOU) การส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนักท่องเที่ยว (25มี.ค.64)

วันที่ 25 มีนาคม 2524 จังหวัดสตูลได้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพนักท่องเที่ยว ท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราขึ้นเพื่อบริการดูแลสุขภาพของประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในพื้นที่เกาะ รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการสุขภาพด้วยทักษะเฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้เห็นความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพนักท่องเที่ยว ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา และพิธีลงนามบันทึก​ ข้อตกลงความร่วมมือ (MOUการบริการการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล​ ณ​ อาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
**อบจ.สตูล**โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล ได้รับมอบหมาย จากนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายก อบจ.สตูล ได้ร่วมลงนาม ในพิธีดังกล่าว

Leave a Comment