Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

นายกฯ ร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ”

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ณ โรงเรียนปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 

Leave a Comment